จีนวิกฤตหมูไม่พอขายรัฐบาลวอนประชาชนกินให้น้อยลง

สถานการณ์วิกฤตเนื้อหมูไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศจีนกำลังแย่ลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเมื่อปี 2561 ส่งผลให้ประชากรหมูในจีนกว่า 1 ใน 3 ต้องตาย นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของจีนยังกล่าวอีกด้วยว่าความหวังที่จะนำเข้าเนื้อหมูให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรแทบจะเป็นไปไม่ได้

ตัวเลขการบริโภคหมูในปี 2561 สะท้อนว่า ชาวจีนบริโภคเนื้อหมูที่มีการขายในตลาดทั่วโลกกว่าครึ่งหนึ่ง และมากกว่าร้อยละ 95 ของการบริโภคเนื้อหมูของชาวจีน เป็นหมูที่เลี้ยงในประเทศนับในสัดส่วนที่มากที่สุด การนำเข้าหมูยังคิดเป็นแค่ 2% จากการบริโภคทั้งหมดเท่านั้น ด้าน พาน เชินจุน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและธุรกิจ ราโบแบงก์ กล่าวว่า อัตราการผลิตเนื้อหมูจะยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2563 โดยตัวเลขประชากรหมูในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลดลงถึงร้อยละ 32.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลงราวร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า