ประเทศที่สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ประเทศที่สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมในภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้า 17 เรื่องในปีนี้และทิ้งเรื่องที่ยังไม่เสร็จเพื่อให้สามารถสรุปได้ในปีหน้า RCEP เป็นข้อตกลงการค้าเสรี ระหว่างสมาชิกอาเซียน – บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามรวมทั้งหกประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่อาเซียนมีเขตการค้าเสรี

ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เข้าร่วมการประชุม Rcep ครั้งที่สองในสิงคโปร์ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 ในสิงคโปร์โดยมีผู้นำ Rcep ประกาศความคืบหน้าสำคัญและแสดงความมุ่งมั่นที่จะเจรจาเสร็จสิ้นในปีหน้าเมื่อประเทศไทยเข้ารับตำแหน่งอาเซียน ชุติมาบุ ณ ยประภารองปลัดกระทรวงพาณิชย์